Vlasy 1

23. prosince 2009 v 14:15 | Jiny blog |  ♥The Sims 2♥

CHEATY DO HRY THE SIMS 2

29. listopadu 2009 v 11:38 | Nikolka |  ♥The Sims 2♥

CHEATY DO HRY THE SIMS 2

Pro vyvolání cheatovácí konzole pro zadání kódu stiskněte kombinaci kláves:

CTRL + SHIFT + C

Základní cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
KachingPřidá 1 000 §
MotherlodePřidá 50 000 §
MoveObjects [on/off]Můžete pohybovat s objekty, u kterých to jinak není možné.
Aging [on/off]Zapne/vypne stárnutí.
StretchSkeleton [číslo]Velikost Sima (2.0 dvojitá velikost, 0.5 poloviční).
intProp maxNumOfVisitingSims [číslo]Počet Simů, které můžete pozvat na párty. Používejte v náhledu na sousedství.
boolProp snapObjectsToGrid [true/false]Objekty je možné umístit mimo ukotvenou síť.
boolprop constrainFloorElevation [true/false]Zvedne/sníží zem i s objekty nebo stavbou.
boolProp simShadows [true/false]Zapne/vypne stíny Simů.
intProp censorGridSize [0 - 8]0 = úplné odstranění cenzurních čtverečků.
8 = standardní cenzura.
POZOR - V NIGHTLIFE NEFUNKČNÍ!
boolProp displayPaths [true/false]True = uvidíte cestu, kam kráčí váš Sim.
faceBlendLimits [on/off]Při vytváření potomka v CAS neplatí dědičnost.
boolProp constrainFloorElevation [true/false]Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem.
Autopatch [on/off]Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem.
ExitZavře cheatovací řádek.
Pets cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop ControlPets [on/off]Umožní vám přímo ovládat své mazlíčky, ale nemůžete rušit akce z fronty
boolprop PetActionCancel [true/false]Umožní rušení akcí ve frontě vašich mazlíčků
boolprop DisablePuppyKittenAging [true/false]Zapne/vypne stárnutí štěňat a koťat
boolprop ShowCatalogePFlags [true/false]V rozšířeném náhledu na položky v nákupním/stavebním módu se bude zobrazovat štítek datadisku, se kterým se do hry dostaly.
boolprop PetsFreeWill [true/false]Mazlíčci nebudou utíkat od majitele
DeleteAllAwningsOdstraní z pozemku markýzy
DeleteAllFencesOdstraní z pozemku ploty
DeleteAllHalfWallsOdstraní z pozemku poloviční zdi
DeleteAllObjects [Doors/Windows/Stairs]Odstraní z pozemku dveře, okna nebo schody
DeleteAllWallsOdstraní z pozemku stěny
IndividualRoofSlopeAngle [15/75]Umožní úpravy sklonu jednotlivých střech na pozemku
Open for Business cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
AddneighbortoFamilycheat [on/off]Umožňuje interakci, pomocí které můžete do rodiny přijmout neovladatelné Simy.
Forcetwins(pro vybranou těhotnou Simku) Simka porodí dvojčata.
Plumbbobtoggle [on/off]Vypne zobrazování "diamantu" nad hlavou Sima.
Sethour [0-23]Změní čas ve hře.
Ctrl + Alt(Nezadává se do cheatovacího řádku) Umožní umístit na jednu část zdi více závěsných objektů.
Nightlife cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop allObjectLightsOn [true/false]Světla zůstanou stále rozsvícená, i když nejsou používána.
familyfunds JMÉNO XXXXPřidělí rodině na úrovni sousedství peněžní částku.
roofslopeangle [15 - 75]Úprava sklonu všech střech na pozemku.
showHeadlines [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Zapne/vypne zobrazení všech myšlenkových bublin a záhlaví typu ++/--.
unlockCareerRewards(pro vybraného Simíka)
Aktuálně vybraný Simík získá přístup ke všem speciálním předmětům za odměnu v kariéře.
maxMotives(pro všechny Simíky na pozemku)
Maximalizuje ukazatele motivace všech Simíků, kteří se nacházejí na pozemku.
motiveDecay [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Spustí nebo zastaví pokles motivace.
aspirationPoints hodnota(pro vybraného Simíka)
Nastaví aktuálně vybranému Simíkovi zvolenou úroveň aspirace.
lockAspiration [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Zastaví pokles a nárůst aspirace.
aspirationLevel [0 - 5](pro vybraného Simíka)
Udělí vybranému Simíkovi velký počet aspiračních bodů.
agesimscheat onAktivuje zabránění stárnutí při klepnutí na jiné Simíky se stisknutou klávesou Shift.
setLotLightingFile [název_souboru]Umožňuje hráči vytvořit nový soubor osvětlení s vlastními hodnotami osvětlení pozemku. Používá se k vytvoření zvláštního osvětlení pozemku.
Univerzitní cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false]Otáčí objekty o 45 stupňů (pro otáčení použijte šipky < a >).
setHighestAllowedLevel [číslo]Můžete postavit více pater
boolProp dormSpecificToolsDisabled [true/false]Zapne stavební a nákupní nástroje na koleji.
changeLotZoning [residential/community/greek/dorm/secretsociety]Změní typ na požadovaný druh pozemku:
residential - rezidenční
community - obecní
greek - řecký dům
dorm - kolej
secretsociety - tajný spolek
Filmařské cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
Slowmotion [0-8]0 = normální rychlost; 8 = 8x pomalejší než normální rychlost
Boolprop enablepostprocessiong [true/false]Musí být nastavena hodnota true, aby fungovali níže uvedené filmařské efekty. K pokročilým trikům musí grafická karta podporovat pixel shadery. Doporučijeme také k natáčení filmů vypnout herní interface - klávesa F10.
Bloom [R] [G] [B] [X]Efekt, při kterém se vše jasné rozmaže dohromady (sitcom flashbacks), . Musíte nejdřív zadat cheat "boolprop enablepostprocessing true", aby byl přístupný tento pokročilý efekt. RBG, složkové vyjádření barvy (hodnoty od 0 do 255) zadávejte oddělené mezerou. Číslo X značí míru rozostření.
Filmgrain [0-1]Zrnitý efekt. Akceptuje hodnoty od 0,1 do 1, ty určují intenzitu zrnění. Jsou možné i vyšší hodnoty, ovšem prakticky neviužitelné.
Letterbox [0.0 - 0.4]Výsledkem je širokoúhlá scéna. Širokoúhlost určují zadané hodnoty v rozmezí 0.0 až 0.4.
Virgnette [X] [Y] [X]Efekt, při němž je ohnisko čisté, ale všechno kolem je zaostřené. Souřadnice zadáváme v pixelech, hodnota X je číslo od 0.0 do 1.0 - určije velikost rozmazání.
Pozemkové cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop lotWater [true/false]False = odstraní vodu na pozemcích.
boolprop lotTerrainPaints [true/false]False = odstraní zemskou texturu na pozemcích.
boolprop showFloorGrid [true/false]Vypnutí čtvercové sítě v módu stavění a nákupu.
boolprop objectShadows [true/false]False = odstraní stíny u venkovních objektů.
boolProp guob [true/false]False = odstraní stíny u vnitřních objektů.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]True = stěny nebudou "vykousnuté" pro vybraného Sima.
boolprop locktiles [true/false]False = můžete umístit podlahu i na silnici.
boolprop reflectionWithExtraViewer [true/false]Zapne/vypne zrcadlení.
boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel [true/false]True = objekty se zobrazí pouze v úrovni, kde je daný Sim a pokud je toto poschodí vybráno.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]True = vidíte jen patro, ve kterém je právě vybraný Sim.
Cheaty pro sousedství
Přesný zápis cheatu:Význam:
deleteAllCharactersVymaže všechny postavy v sousedství.
TerrainType [desert/temperate]Přepíná mezi pouští a normálním terénem.
boolprop displayNeighborhoodProps [true/false]False = nezobrazí doplňky v sousedství (jako např. kameny a věže).
boolprop displayNeighborhoodRoads [true/false]False = nezobrazí silnice.
boolprop displayNeighborhoodFlora [true/false]False = nezobrazí flóru (stromy a květiny).
boolprop displayNeighborhoodWater [true/false]False = nezobrazí vodu.
boolprop displayLotImposters [true/false]False = nezobrazí stavby na pozemcích.
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel [true/false]False = nezobrazí mosty.
boolprop lotTerrainLighting [true/false]False = pozemky nebudou podsvícené, když na ně najedete myší.
boolprop carsCompact [true/false]True = auta na silnicích jsou detailnější ;)
boolprop ShowLotPackageFilename [true/false]Zapne/vypne zobrazování názvů pozemků.
boolprop nhoodWaterReflection [true/false]Zapne/vypne zrcadlení vody v sousedství.
boolProp carsOnRight [true/false]Auta jezdí vpravo nebo vlevo.
terraintype [desert/concrete]Typ terénu.
nhdregiontype desert [desert/concrete]Typ terénu na konkrétním místě.
 


Deta co nejrychlejs

29. listopadu 2009 v 11:34 | Nikolka |  ♂Dieta♀

Největší dietní záhady

Proč se ráno budíte hladová, ačkoli jste se večer hodně najedla? Proč vám tolik chutnají přesolená jídla? A jak je možné, že před menstruací prahnete po sladkostech, zatímco o týden později vás výloha cukrárny nechá chladnou? Odpovědi najdete právě t
2Otázka: "Proč těsně před menstruací hrozně moc jím a toužím po sladkém?" Lenka, 23 let, Plzeň
Odpověď: V týdnu před začátkem menstruace začne vaše tělo vyžadovat přibližně 500 kalorií denně. Dietologové zatím nezjistili, proč tomu tak je. Možná si vaše tělo myslí, že jste těhotná, a zajišťuje dostatečnou výživu pro dítě. Pokud chcete svůj organismus přechytračit, jezte před menstruací častěji malé porce sytých jídel. Díky tomu bude mít váš mozek a nervový systém stálý přísun dobrých živin a snadněji odoláte regálům s čokoládou v supermarketu.
Někteří odborníci se domnívají, že za všechno může vaše psychika. Před menstruací ve vás bouří hormony a vy se snadno necháte ovládnout úzkostí nebo zoufalstvím. Vaše tělo navíc zadržuje vodu, takže si můžete připadat silnější, než obvykle. Podvědomě jste sama se sebou nespokojená a uklidňujete se většími porcemi jídla. Příště raději sáhněte po sexy oblečení a dejte si záležet na líčení. Budete se cítit skvěle, aniž byste musela použít čokoládový dopink.

Otázka: "Zjistila jsem, že když v noci málo spím, mám druhý den pořád hlad. Čím to je?" Klára, 19 let, Praha-západ
Odpověď: Schází vám energie a snažíte se ji rychle načerpat z jídla. Všimněte si, že po probděné noci nemáte chuť na zeleninu nebo celozrnný rohlík se šunkou, ale lákají vás hlavně kalorické bomby jako opékaná klobása nebo hranolky s tatarkou. Pomůže vám, když si dáte jídlo s vysokým obsahem vitamínu B. Ten tělu pomůže dobít baterky. Tip: celozrnné pečivo, neloupaná rýže, vejce, ořechy, drůbeží maso, ryby, špenát.
Problém je i v tom, že když jste unavená, méně se kontrolujete. Podvědomě se vrháte na sladkosti nebo na sacharidy, které vás rychle občerství. Mnohem líp vám ale poslouží kombinace sacharidů a bílkovin anebo bílkoviny samotné. Ty totiž povzbudí tělo, aby vyrábělo víc chemikálií, jež vás udržují bdělou a soustředěnou. Tip: pokud padáte únavou, obejděte obloukem pekařství a raději si v samoobsluze kupte dvacet deka tvrdého sýra.

1Otázka: "Občas dostanu strašnou chuť na něco slaného. Dokážu pak na posezení spořádat sáček smažených bramborových lupínků. Proč to dělám?" Hana, 29 let, Opava
Odpověď: Slané bramborové lupínky vám možná chutnají, ale měla byste si je odříct. Jedna hrst vám neublíží, ale když jich sníte celý sáček, škodíte svému zdrví. I když váš mlsný jazyk volá po soli, odolejte! Většina lidí solí mnohem víc, než potřebují. Přesto spousta z vás bojuje s neodolatelnou chutí na přesolená jídla. Pokud musíte hodně solit, možná má vaše tělo málo živin, důležitých pro správnou funkci chuťových buněk - třeba zinku. Ten chybí spoustě mladých žen a dá se doplnit tabletami, které koupíte v lékárně. O jejich užívání se nejprve poraďte se svým lékařem. Rozhodně byste ale neměla brát víc než 45 mg zinku, a to maximálně měsíc.
Neodolatelná touha po slaných dobrotách může také znamenat, že máte unavené ledviny. Zařaďte do svého jídelníčku jídla, která ledvinám prospívají - například proso (seženete ho v prodejnách se zdravou výživou), černé fazole, celer, petržel, zázvor, ostružiny a borůvky.

Otázka: "Kdykoli si dám vydatnější večeři, než obvykle, ráno se budím s pocitem hladu. Připadá mi to divné. Čím to může být?" Lenka, 20 let, České Budějovice
Odpověď: Za všechno nejspíš může hladina glukózy ve vaší krvi. Když sníte větší jídlo, než obvykle, vaše tělo si přebytečnou glukózu uloží, takže její hladina v krvi najednou poklesne. A v tu chvíli se začne vylučovat hormon, který vyvolává pocit hladu. Tím pádem dostanete pocit, že nutně musíte něco sníst, ačkoli ve skutečnosti hladová nejste. Tip: Pokud se ráno po velké večeři probudíte s kručícím břichem, nenechte se zmást a dejte si jenom lehkou snídani. Měla by vám stačit.
komentáře 0 19.11.2005 08:51 - Dieta - trvalý odkaz

Plážová dieta

Hýčkejte si chuťové buňky a zároveň si zařiďte břicho jako přistávací plochu, žulová stehna a zadek snů. Pomohou vám žhavě nové a hlavně pohodové vyživovací taktiky.
1Stává se to každý rok. Od Vánoc do Velikonoc se ládujete čokoládovými bonbony a smaženými řízky. Každý večer připlácnete zadek na pohovku před televizí. Zapotíte se jedině v případě, že se snažíte narvat stehna do džín, které vás loni v létě obepínaly jako druhá kůže. Cvičení? Nezájem. Pak se ovšem venku oteplí a vy zpanikaříte. Naštěstí existuje stravovací plán, díky kterému zdokonalíte svou postavu právě včas, aby vás začátek plavkové sezony zastihl skvěle připravenou. A co je nejlepší: nebudete muset ani chvíli hladovět. Shodíte kilo až dvě za měsíc (záleží na tom, jestli cvičíte a jak zdravě/nezdravě jste dosud jedla), aniž budete nucena se vzdávat všech laskomin, které milujete.
"Během zimy vždycky ztloustnu o dvě nebo tři kila," prozrazuje třiadvacetiletá kosmetička Daniela. "Nejvíc se nafouknu na stehnech a v pase. V plavkách si pak připadám jako velryba, ale na drastické hubnutí nemám náladu. V létě si člověk přece má užívat, a ne se trápit hlady." Plážová dieta vás útrap ušetří. Budete polykat samé zdravé potraviny, které uspokojí vaše gurmánské choutky a zároveň vás nasytí. Nikdy nebudete mít vlčí hlad, takže nehrozí, že se ze zoufalství přecpete k prasknutí. Pozor! Odborníci na výživu upozorňují, že na následujících pravidlech stojí a padá úplně každá dieta! Kdo se jimi při shazování kilogramů neřídí, může si nechat o úspěchu jenom zdát. Na rozdíl od jiných diet si nebudete muset vtloukat do hlavy složité strategie, zříkat se cukrů, vážit jídlo, počítat kalorie anebo si nakládat na talíř jen porce o velikosti kreditní karty. Pusťte se do akce ještě dnes; čím dřív začnete, tím dřív se budete těšit z bezchybného těla. A hned můžete začít plánovat, jaké plavky si letos pořídíte. Budete se v nich cítit jako bohyně.

1. Vyhoďte rohlíky
Sacharidy mají špatnou pověst, ale jen některé si zaslouží skončit v odpadkovém koši. Například celozrnný chleba, obiloviny a tmavá rýže by měly zaujímat ve vaší spíži čestné místo. Jsou totiž plné vlákniny, takže je dlouho trávíte, aniž se svíjíte hlady nebo vás pronásledují neodolatelné chutě. Existují ale také "zlé" sacharidy (cukr, pivo, bílá rýže, světlý chléb, brambory, mouka). Bleskově vám prolétnou žaludkem a nasytí váš krevní oběh cukrem, takže vám okamžitě stoupne hladina inzulinu (hormonu, který se stará o správné zpracovávání jídla v organismu). Když má spoustu práce se "špatnými" sacharidy, nemá čas na svou druhou funkci - spalování tuků. Důsledek? Tuk se vám spokojeně usadí tam, kde ho nejméně potřebujete. Hladina inzulinu vám navíc za chvíli prudce poklesne a vy vystartujete od pracovního stolu do nejbližší cukrárny.
Pořád se nehodláte vzdát křupavých světlých rohlíků? Možná vás přesvědčí další důvod: "špatné" sacharidy nutí tělo zadržovat vodu. Jestliže se jimi pravidelně přecpáváte, není divu, že vaše břicho připomíná dobře nahuštěnou pneumatiku. Jakmile tyto sacharidy vyřadíte z jídelníčku, bleskově shodíte několik "vodních" kilogramů. Když uvidíte, jak pod vámi váha ukazuje den ode dne nižší číslo, získáte obrovskou motivaci.

2. Milujte maso
Pohráváte si s nápadem, že přestanete jíst maso? Raději v sobě vegetariánské choutky uduste. Pořádný kus flákoty totiž do zdravého jídelníčku neodmyslitelně patří. Zpomaluje trávení sacharidů a nadlouho vás zasytí. Musíte ale pečlivě vybírat. Pokud si budete k obědu dopřávat vepřové s knedlíkem nebo mastné hamburgry, místo hubnutí slušně nakynete. Některé druhy masa (třeba prorostlá krkovice anebo smažený karbanátek) obsahují plno nasycených tuků, které sabotují každou dietu a navíc škodí srdci a cévám. Dietologové zjistili, že ženy, které pravidelně jedí tučná masa, mají sklon k nadváze. Přeskočte v jídelním lístku nabídku hotových jídel a dejte si grilovanou rybu anebo kuřecí/krůtí prsa. Bezpečné je také libové vepřové, mořské plody, netučné kousky hovězího (třeba svíčková). Dobrým zdrojem bílkovin jsou i vejce, ořechy a fazole.

3. Přestaňte se odtučňovat
Nenasycené tuky vaši dietu nezavraždí, právě naopak. Načerpáte je z lososa, olivového oleje, avokáda. Tráví se pomalu, dobře chutnají a budete se po nich cítit příjemně sytá. Tip: Kdykoli si dopřejete sacharidy, spolykejte také trochu zdravých tuků. Třeba si pokapejte krajíc celozrnného chleba olivovým olejem, případně přikusujte kousek avokáda.
Hlavně si zapamatujte, že jídelníček bez tuku je nesmysl. Nízkotučná nebo netučná jídla jsou pro štíhlou linii bezpečná asi jako tři metry hluboký bazén pro neplavce! Tuk v nich totiž většinou nahrazuje mnohem zákeřnější nepřítel: cukr. Jeho vinou vám bude divoce kolísat hladina inzulinu v krvi a začnou se vám sbíhat sliny na jazyku. "Po nízkotučné salátové zálivce mívám většinou neodolatelnou chuť na něco dobrého," připouští čtyřiadvacetiletá asistentka Kateřina. "Když si poliju rajčata zálivkou s normálním obsahem tuku, většinou mi ke štěstí stačí." Až příště půjdete nakupovat, zkontrolujte počet kalorií ve svém oblíbeném nízkotučném výrobku. Nejspíš vás překvapí, jak moc je výživný. Pozor! Tohle pravidlo neplatí pro mléčné výrobky. V sýru a jogurtu se totiž nachází dost nenasycených tuků a kalorií, takže se raději držte lehkých variant.

4. Nacpěte se šestkrát
Váš žaludek touží po šesti jídlech za den! A vy byste mu tu radost měla dopřát. Ano, čtete správně. Denně byste si měla pochutnat na třech pořádných jídlech (jablko nebo půlka banánu se opravdu nepočítá). Navíc byste si měla dopřát tři svačiny (vybírejte z tabulky na další straně). Když jíte hodně často, máte vyrovnanou hladinu cukru v krvi a nehrozí, že byste se večer přecpala k prasknutí. Váš metabolismus pracuje jako motor formule 1 a tělo ani nenapadne dělat si zásoby na horší časy v podobě tukových polštářů.

5. Spokojeně dezertujte
Moučníky se hodí k hubnutí asi jako pohory k večerním šatům. To platilo dřív. Od této chvíle máte dezerty povolené! Odborníci totiž varují, že přísný zákaz mlsání vás zbytečně stresuje. Koupíte si v pekárně jeden "zakázaný" tvarohový koláč a okamžitě usoudíte, že se rovnou můžete na celou dietu vykašlat. Preventivně si ho dopřejte úplně každý večer jako třetí svačinu. Inspirujte se recepty v rámečcích anebo naplňte mrazák ovocnou dření. Povolené jsou také želatinové zákusky bez cukru. Jediná podmínka: dezert by neměl obsahovat cukr a měl by mít méně než sto kalorií.


26. Naložte si podle chuti
Staré pravidlo zní: velká porce na talíři vás nejrychleji zavede do pekel. Teď na ně můžete klidně zapomenout. Dobám, kdy jste potravu na svém talíři musela hledat lupou, už dávno odzvonilo. Když se totiž živíte správnými věcmi, vaše tělo se ohlídá samo. Jinými slovy - jakmile si přidáte na talíř bílkoviny a uberete uhlohydráty, mozek vám pohotově nahlásí "dost!", aniž hrozí, že se přecpete. Jedinou výjimku představují ořechy. Jsou zdravé, ale hodně tučné, a jakmile se do nich pustíte, nemůžete přestat. Pohlídejte se, abyste jich nespolykala víc než patnáct denně.

7. Rozlišujte zeleninu
Možná si myslíte, že ji můžete polykat po kilech a vaše plochodrážní břicho zůstane v bezpečí. Není to tak úplně pravda. Sladká zelenina vám totiž může zvednout hladinu cukru v krvi a rozdráždit váš mlsný jazyk. Řeč je o kukuřici, hrášku nebo sladkých bramborách - topinamburech. Jestliže je milujete, klidně si je dopřávejte, ale jenom občas a v omezeném množství. Stejně dobře vás zasytí hlávkový salát, rajčata, celer, okurka, artyčoky, papriky, žampiony, cuketa, květák a cibule, které zanechají váš inzulin v naprostém klidu.

8. Vybírejte ovoce
Možná věříte, že se vám ovocný jídelníček postará o postavu jako lusk. Nic se ale nemá přehánět. Ovoce je sice nízkotučné a nabité vitaminy, ale například banány, ananas nebo vodní meloun váš inzulin povážlivě vybudí. Raději si kupujte lesní plody, jablka, pomeranče a grapefruity, které tenhle nepříjemný vedlejší účinek nemají. Další anděl s ďáblem v těle je ovocný džus. Na výrobu jedné sklenice ovocné šťávy se spotřebuje spousta plodů, takže nápoj doslova přetéká kaloriemi a cukrem. Když ale schroupete celé jablko/pomeranč, tělo má víc blahodárné práce s trávením dužiny a slupky.

9. Zamávejte koktejlům
A také pivu. Kdo by stál o takové kalorické bomby? Pokud máte neodolatelnou chuť na míchaný nápoj, vyberte si hodně lehký. Tvrdý alkohol (vodka, džin nebo whisky) vám sám o sobě hladinu cukru v krvi nerozhoupe, jenže koktejly navíc obsahují sladké ovocné džusy nebo smetanu. Raději si je držte od těla.
komentáře 0 19.11.2005 08:00 - Dieta - trvalý odkaz

Jak shodit týdně půl kila - bez odříkání

Blíží se léto a loňské sukně na vás praskají ve švech? Klid. Poradíme vám, jak z jídelníčku denně vyškrtnout nejméně 500 kalorií. Když se budete držet našich rad, za měsíc zhubnete o dvě kila - a už nepřiberete.
dieta Snídaně:
1. K snídani si dejte místo koblihy krajíc tmavého chleba s marmeládou.
Týdně ušetříte: 1890 kalorií

2. Přestaňte pít džus a raději do sebe obraťte velkou sklenici vody bez bublinek s trochou čerstvé citronové nebo pomerančové šťávy.
Týdně ušetříte: 840 kalorií

3. Dáváte si do kávy smetanu a dvě kostky cukru? Ochuťte ji jenom trochou odstředěného mléka.
Týdně ušetříte: 637 kalorií

Oběd:
1. Místo plněné bagety schroupejte salát s kuřecím masem a netučnou zálivkou.
Týdně ušetříte: 1050 kalorií

2. Nezapíjejte oběd limonádou typu "hubolep", ale minerálkou s příchutí.
Týdně ušetříte: 1610 kalorií

3. K hranolkům si objednejte hořčici. Na tatarskou omáčku zapomeňte.
Týdně ušetříte: 1400 kalorií

Večeře:

1. Místo mísy špaget s kečupem si naservírujte malý talíř kolínek s vařenou míchanou zeleninou.
Týdně ušetříte: 1400 kalorií

2. Nahraďte kapučíno a sklenici vína dvěma neslazenými ledovými čaji.
Týdně ušetříte: 1400 kalorií

3. Salát ochuťte jenom citronovou šťávou a na vařené brambory nebo bramborovou kaši si místo roztaveného másla nakapejte trochu kečupu.
Týdně ušetříte: 1575 kalorií

životopis Horkýže slíže

29. listopadu 2009 v 11:30 | Nikolka |  ◘Životopisy◘

životopis Horkýže slíže

This is alternative content.
04.11.1992 - Vznik skupiny Horkýže Slíže z Nitry, založil ji Peter Hrivňák - Kuko (zpěv, baskytara) s Máriom Sabom - Sabotérom (kytara) a s Martinom Košovanom - Košom (bicí). Toho času byl Kuko na vojně prevelený z Čech do Nitry, kvůli rozdělení Československé republiky. Být na vojně ve svém rodném městě, to bylo jako by jste na vojně ani nebyli a tak Horkýže Slíže mohli začat svou kariéru. Zkušebnu měli, mají a budou mít na koupališti v Nitře (dofejme, ješte alespoň devadesát let, ale vraťme se k historii kapely)...

Únor 1993 - První koncert Horkýže Slíže v kulturáku Ivánka v Nitře s kapelami 12 stupňů (z Prievidze), Amnestia (z Levíc) a New Kids on The Bollocks (z Nitry). I když celý rok 1993 hrál Košo se Sabotérom kromě v Horkýžích i ve skupině Zapadnutý jazyk(z Nitry), bylo jasné, že postupem času přestoupí natrvalo do rockově-naivní kapely Horkýže Slíže.

Květen 1993 - Soutěžní koncert na místním nitrianském koupališti (zhruba 10 skupin z Nitry): 1.místo - O.F.G., 2. místo - Biela Sila, 3. místo - Horkýže Slíže, 4. místo - Corgoň, bylo to poprvé a naposled, kdy se Horkýže Slíže umístili v soutěži amatérských skupin.

Červen 1993 - Kapela Horkýže Slíže dělá předskokana Karpatským Chrbátom v rozestavěném klubu Vrštať. Je to první kontakt s kapelou, která hrala "vyššíu ligu" jako Horkýže Slíže.

Září 1993 - Po koncertě do skupiny příjímají nového baskytaristu Martina Žiaka (přezdívaného Apíčko), s kterým se jim podaří jít hrát za brány nitrianského okresu do Prievidze, kde kapela na malém lesnom pódiu sklidí úspěch s velkým "Ú". Na začátku zimy hrají Horkýže Slíže v nitrianském Domině (bývalý Dům pionýrů), kde se loučí s Apíčkom, který odchází. Kuko opět chytá basu a pokračuje se v staré sestavě.

Rok 1993 - Tento rok se nese ve znamení koncertních nahrávek. Lidé si nahrávají Horkýže Slíže na koncertech na kazeťáky nebo na diktafony. Fanoušci tak poznávají texty, ale po zvukové stránce to však není nic moc. Proto se Horkýže Slíže odeberou začátkem roku 1994 do malého studia k Tomášovi Kmeťovi z Hlohovce, kde nahrávají první demo se šesti skladbami.

Duben 1994 - Do skupiny přichází baskytarista Noro Ivančík, se kterým Horkýže Slíže v květnu odcházejí do Nového Města nad Váhom, kde spolu s kapelou Bandera Rosa z Komárna dělají předkapelu legendární Zóne A.

Květen 1994 - Nahrávka druhého dema s osmi skladbami (ve stejném studiu). Obě demonahrávky dávají Horkýže Slíže nahrát svým fanouškům - … přicházejí kladné ohlasy.

Červen 1994 - Koncert skupiny v Nitře v zahradní restauraci Slovan s kapelou Klendra. Je to poslední koncert Nora Ivančíka, kapela je rozhodnutá hrát opět v trojici.

Červenec 1994 - Koncert v Nových Zámcích. Horkýže Slíže jsou pozvaní dělat předkapelu budapešťské kapele. Maďaři nepřijedou. Horkýže Slíže sa stávají hlavním bodem programu. Čistý úspěch, až na zpěváka, který omylem schodí ze stoličky koncový zesilovač. Na jaro hrají Horkýže Slíže v Nitře na internátě Pedagogické fakulty. Je to poslední koncert v triu. Horkýže Slíže si umíní vydat své první album na vlastní náklady. Požádají si o peníze od Jaroslava Jaroša, místního podnikatele a jdou do studia k Tomášovi Kmeťovi, kde začátkem zimy 1994 nahrávají prnví neoficiální album s názvem Prvý slíž. Album má malý náklad (600 kazet).

Únor 1995 - Horkýže Slíže příjímají do kapely druhého kytaristu, Jura Štefánika, se kterým v březnu odehrají jeho první koncert, a to v nitranském Vrštati. Koncert je spojený s křestem Prvého slížu. Křestí ho Karpatské chrbáty, v klubě je maximálně 300 lidí, plno dalších stojí venku. Skladby z Prvého slížu úspěšně bodují v hitparádach nitrianskych rádií, koncertů přibývá. Do hry úplně vstupuje Julo Viršík, který prochází Nitrou a v regionálnom rádiu slyší skladbu Maštaľ. Nakontaktuje sa na Horkýže Slíže, pozve je na festival Letní srdce do Levic a zapojí je do televizní soutěže ve VTV s názvom "Ebony uvádza" tak, že je doporučí majitelovi studia Ebony Martinovi Karvašovi. Tam nahrají písničku "Stretol veselý…", natočí na ni jednoduchý klip a co čert nechce, Horkýže Slíže jsou poprvé před kamerou (jak Kuko zpívá v jednom songu: "…a už kráča do telkáča").

Rok 1996 - začátkem roku jsou Horkýže Slíže rozhodnutí, že se pokusí oslovit silné vydavatelství BMG Ariola. Nahrají materiál na první desku u Martina Karvaša, který dá nahrávku Jurajovi Čurnému do BMG. Nahrávka se ocitá mezi stovkami dalších, kteří čekají na odpověď.

Červen 1997 - Do hry vstupuje Richard Rečka, kterého kapela přijme jako svojho manažera. Rišo po nespočetných telefonátech a pohovorech s BMG vybojuje smlouvu mezi Horkýže Slíže a firmou BMG Ariola na tři alba.

Říjen 1997 - Vydají debutový album s názvem V rámci oného. Singl tohto alba je jednoznačný - Maštaľ.

Prosinec 1998 - Vydání druhého alba, které se jmenuje Vo štvorici po opici, klip se točí na skladbu Gilotína.

Jaro 1999 - Horkýže Slíže plánují třetí album, avšak termín se odkladá, protože v listopadu 1999 Mário Sabo rukuje do Serede na pět měsíců.

Duben 2000 - Po příchodu Mária ze ZVS se Horkýže Slíže odeberou do studia a nahrajou album Ja chaču tebja, které spatřilo světlo světa 1.května 2000. Zároveň Horkýže Slíže vymění i manažera, místo Richarda Rečka nastupuje Katarína Bartová. S jeji produkcí, s Kukovým námětem a scénářem a s režií Tomáša Kmeťa se točí klip k písničce Ja chaču tebja. Celé leto 2000 koncertují na letních festivalech, v zahradních restauracích a i na motorkářských srazích. Na jaro se chystají Horkýže Slíže udělat šňůru po Slovensku

životopis Anety Langerové

29. listopadu 2009 v 11:29 | Nikolka |  ◘Životopisy◘

životopis Anety Langerové

Profese Zpěvačka Datum narození: 26.11.1986 Místo narození: Říčany u Prahy, Československo Znamení: Střelec

Fanklub Aneta Langerová: Pořadí fanklubu: 160 další >(15 fanoušků) petulka909 honzikpce terezy martinka.14 vriskot.xxx cobain007 Další fanoušci > Chci se stát fanouškem


Životopis: [editovat životopis Aneta Langerová] První deska zpěvačky Anety Langerové, Spousta andělů, dokazuje, že vyhrát televizní soutěž Česko hledá SuperStar neznamená, že člověk má jen charisma a nikoliv talent. Ona má obojí, především ale to druhé. Vždyť ji vlídně přijala jak školou povinná mládež, tak její rodiče, v létě 2004 i festivalové publikum na Rock for People v Českém Brodu a Sázavafestu v Sázavě, a koneckonců také hudební kritika, která bez ataků sobě vlastních vyčkala, jak první album dopadne. Že poté Anetě uznale poklepala na rameno, je důkazem přijetí nového jména mezi dosud skloňovaná.

Narodila se v porodnici v Benešově 26. listopadu 1986 ve znamení Střelce (nyní žije v Říčanech) a celý její život byl a dosud je lemován hudbou. Začala ji vnímat hned, jak jen to bylo možné. Zpívala si s rádiem, poklepávala do rytmu a v osmi letech se začala učit hrát na kytaru. "Z dětství mi utkvěla v paměti písnička od Pink Floyd Wish You Were Here," vzpomíná na svůj letitý oblíbený hit.

Jejími prvními pěveckými učitelkami a současně partnerkami byly máma a sestra. Dobrá průprava. Když pak chodila na hodiny hry na kytaru, chtěli po ní, aby k tomu zpívala. Odtud už byl jen krůček k tomu stát se členkou říčanského sboru Bardáček."Zpívali jsme sbory pro různá nahrávací studia, kde jsme měli nazpívávat nebo dabovat nějaké pohádky a podobně. Ve čtrnácti letech jsem se stala členkou skupiny SPB. To byla velká škola. Zvykla jsem si pravidelně zpívat a také na kontakt s diváky. Byly časy, kdy jsme hráli každý týden. Neustále jsem se učila něčemu novému, i věcem, které se týkaly aparatury, organizace koncertů a podobně," tvrdí.

Pak přišla soutěž Česko hledá SuperStar, do které se na konci roku 2003 přihlásila a ve svých sedmnácti letech ji úspěšně absolvovala. V noci 20. června 2004 se stala vítězkou prvního českého ročníku. Aplaudovala jí tehdy celá země, ovšem pro ni všechno teprve začínalo."Ten večer jsem si neuvědomovala vůbec nic. Nevěděla jsem, čí vůbec jsem. Samozřejmě jsem se zezačátku toho úspěchu bála, protože jsem netušila, jestli mi firma a lidé kolem soutěže nemohou nějak ublížit a ještě na to mít smlouvu. Potom mi ale došlo, že jsem člověk, který má svá práva, a přestala jsem se bát. Našla jsem svou cestu a začala mít jasno. Úspěch mě najednou vyhecoval k tomu uvědomit si, že mám možnost v téhle zemi něco dokázat a třeba i změnit," říká.

Z prázdnin roku 2004 neměla nic. Na dovolenou nebyl čas a neuzmula pro sebe ani jeden volný víkend. Věnovala se nejenom nahrávání desky, protože podle regulí soutěže musela vítězka vydat album ze všech deseti finalistů nejdříve, ale také akcím, které s pořadem bezprostředně souvisely, či se na něj nabalily. Výborně se cítila na letních festivalech. Vystupovala tam před diváky, kteří jí jsou nejbližší a kterým by chtěla zpívat i v budoucnu."Na desku jsem vybírala obrovského množství písniček. Neustále jsem dostávala k poslechu cédéčka s asi deseti skladbami. Většina byla součástí nabídkové banky firmy BMG. Do ní vkládají své skladby autoři z celého světa. Dala jsem na svůj první pocit a pokoušela se vžít do posluchače, který si říká, že by tuhle písničku chtěl slyšet v rádiu. Hledala jsem v těch písničkách různé detaily, rozhodovaly drobnosti. Řekla bych, že každá měla svou zajímavou strukturu, ovšem těch třináct, které jsem na desku vybrala, bylo nejzvláštnějších v tom nejlepším smyslu slova. Chytily mě," přiznává.

Tři skladby jsou od českých autorů. František Táborský ze skupiny Chinaski napsal Nebe v loužích s textem Tomáše Rorečka, Oskar Petr složil a otextoval Hříšná těla, křídla motýlí a Michal Hrůza ze skupiny Ready Kirken vymyslel a opatřil textem písničku Voda živá.Vyjma písně You're A Creep autorů Ricka Kellyho a Anthonyho Littlea jsou všechny na desce nazpívány v češtině. Kolem Anety se shlukla parta skvělých textařů: Pavla Milcová, Milan Princ, Robert Nebřenský, Simona Ester Brandejsová a Gábina Osvaldová.

"Bylo strašně málo času, takže jsem se jen s někým sešla předtím, než začal text psát. Většinou ho přinesli, já si ho přečetla, pak jsme nad ním seděli, případně škrtali a upravovali. Dávala jsem si záležet, aby v nich byla slova, která mi jsou blízká. Jaký text se mi hned líbil? Skvělej nápad od Pavly Milcové. Byl přesně nafrázovaný, vlastně úplně dokonalý. Nemuseli jsme na něm nic měnit," konstatuje Aneta.

Práce ve studiu Vyžlovka Daniela Hádla ji příliš nezaskočila. Když nahrávala své party, byla v něm pět dnů v kuse. Příjezd koproducenta desky Ivana Krále byl pak jako z pohádky."Zezačátku jsem měla strach z toho, že přijde hvězda, která si ve studiu udělá svou práci, odejde a nebude se se mnou vůbec bavit. Bylo to ale přesně naopak. Přijel, podal mi ruku a já zjistila, že je všechno v naprosté pohodě. Hodně jsme spolu mluvili, všechno jsme probírali, bavili jsme se i o mé budoucnosti. Řekl mi spoustu užitečných věcí." Nejosobnější vztah má Aneta k písni Voda živá, kterou pro ni složil Michal Hrůza z Ready Kirken.

"Sešli jsme se, on mi tu písničku, která byla tehdy ještě nazpívána svahilsky, pustil, a začali jsme se bavit o svých představách. Mluvili jsme strašně dlouho, takže se v ní objevuje spousta osobních věcí," přiznává. "Ale v každé písničce je něco osobního."Album Spousta andělů vyšlo 6. září. Premiérově se prodávalo 31. srpna na první Anetině show v Praze na Výstavišti. Pokřtít ho přišli přátelé ze skupin Divokej Bill, Ready Kirken, Tři sestry a SPB.

7.11. 2005 vydala živé CD Aneta Langerová "Spousta Andělů - Koncert", které bylo nahráno 9.9.2005 na koncertě v rodných Říčanech. 23. listopadu 2005 bylo vydáno DVD Aneta Langerová "Spousta Andělů ...na cestě". DVD zachycuje fantastickou zkušenost z živého hraní. Vedle záznamu koncertu z 9. září 2005 v Říčanech obsahuje DVD "Spousta andělů na cestě" 50-ti minutový dokument, jenž nabízí výjimečnou cestu do Anetiny duše, když zachycuje život kapely v zákulisí koncertů a na cestách. Dokument natočil Michal Kudláček, režisér videoklipu Voda živá. Jako bonus DVD obsahuje oba videoklipy k písním Hříšná těla, křídla motýli a Voda živá.

životopis Paris Hilton

29. listopadu 2009 v 11:28 | Nikolka |  ◘Životopisy◘

životopis Paris Hilton

Modelka, Herečka
Datum narození:
17.02.1981

Místo narození:
New York, USA

Znamení:
VodnářŽivotopis:
Paris Hilton je jednou z největších superstar současného Hollywoodu, jakkoli její role v Dům voskových figurín je dosud největší za dobu její kariéry. Prosadila se před necelými čtyřmi lety v lehce skandální televizní live-show The Simple Life, kterou produkovala stanice Fox. V současné době se připravuje její čtvrtá sezóna. Dále se objevila v televizních sériích The O.C., Las Vegas, Veronica Mars a The George Lopez Show či malých cameo-rolích ve filmech Život s Helenou, Zoolander, The Cat in the Hat a Wonderland masakr.

Nedávno dokončila natáčení komedie National Lampoon's Pledge This!, která bude do kin uvedena na podzim tohoto roku. V září 2004 publikovala autobiografickou knihu Confessions of an Heiress: A Tongue-in-Chic Peek Behind the Pose, která se dlouho držela na čelních místech v žebříčku New York Times Bestseller. Věnuje se také modelingu (je tváří Guess pro rok 2005), zpívá (na vlastním labelu Heiress Records jí vyjde pop/rockové debutové album), je po ní pojmenována vůně "Paris Hilton", přes Amazon.com rozjela prodej šperků a plánuje celosvětovou síť klubů "Club Paris" (první bude otevřen v New Yorku na Silvestra 2005), pracuje v charitě a organizacích na ochranu práv zvířat.

životopis Angelina Jolie

29. listopadu 2009 v 11:28 | Nikolka |  ◘Životopisy◘

životopis Angelina Jolie

Herečka
Datum narození:
04.06.1975

Místo narození:
Los Angeles, California, USA

Znamení:
Blíženci


Životopis:
Angelina, celým jménem Angelina Jolie Voight, se narodila herečce Marcheline Bertrand a herci Jonu Voightovi. Do kontaktu s herectvím se dostala, již ve věku pěti let a to po boku svého otce v komedii režiséra Hal Ashbyho "Looking to Get Out". V jedenácti letech začala studovat herectví v divadelním institutu Lee Strasberga. Od šestnácti let začala pracovat jako profesionální modelka v Londýně, New Yorku a Los Angeles. Objevila se v hudebních klipech od skupin Meatloaf, Lemonheads, Lenny Kravitz a Rolling Stones. Mimo Lee Strasberg Theatre Institute v New Yorku
celý životopis >>>

Ve zkratce:
bratr James Haven Voight, režisér; režíroval pět filmů s Angelinou
první manžel Jonny Lee Miller
druhý manžel Billy Bob Thorton, herec (od 05.08.2000 - 2002)
Výška 170 cm (5'7")
Vzdělání Lee Strasberg Theater Institute (New York) a New York University

Tetování (údajně má 9 tetování)
velký černý kříž s proslovem na tříslech
Čínský drak na levé paži a nad ním jméno Billy Bob
runa na jejím levém předloktí
dva domorodé obrazce na pozadí
Japonský symbol "smrti" na rameni
Latinské texty na břiše, jenž znamenají "Co mě živí, to mě také zničí"
A prayer for the wild at heart kept in cages (Modlitba za všechna srdce držená v klecích)
malé "h" za zápěstím
a na pravé paži hlava draka

Filmografie:
2004 Love and Honor - Catherine the Great 2004 Mr. and Mrs. Smith - Jane Smith 2004 Shark Tale - Lola 2004 Alexander - Olympias 2004 Sky Captain and the World of Tomorrow - kapitán Franky Cook 2004 Zloděj životů /Taking Lives/ - Illeana 2003 Lara Croft Tomb Raider: Kolébka života /Tomb raider

životopis Olsenek

29. listopadu 2009 v 11:27 | Nikolka |  ◘Životopisy◘
Tyhle nejslavnější a nejbohatší dvojčata na světě zná skoro každý. Tady vám napíšu něco o jejich dlouhé kariéře.
Jejich kariéra začala už v roce 1987, kdy je jejich maminka jako devítiměsíční děti přivedla na konkurz k filmu "Full house". Pak se myslelo, že se na ně zapomene ale holky začaly točit jako na obrátkách. Přišly filmy malé dohazovačky, sestry v akci, táta z plakátu a gólová výměna. Všichni je už znaly a jejich kariéra začala stoupat. Po filmech Výlet do Paříže, Výlet do Říma, Prázdniny na bahamách a První jízda založily vlastní značku mary-kateandashely. Ta prodává všechno na co si vzpomenete. Oblečení, CD, DVD, nábytek, panenky, kosmetiku, plakáty, videohry, knížky a mnoho dalších.
V 17-ti letech natočili svůj zatím poslední film Jeden den v New Yorku a mezitím ještě seriál "So little time". Blýskly se také ve filmu Charlieho andílci 2. Od této doby si už nechtějí říkat "olsen twins", ale každá vlastním jménem. Ashely bude dokonce sama točit film!
Na chodníku slávy mají své Hvězdy jako nejmladší
natočily více filmů než Brad Pitt,
jejich oficiální webové stránky jsou nejnavštěvovanější v USA,
a přesto jsou prý normální.........,

životopis Cameron Diaz

29. listopadu 2009 v 11:26 | Nikolka |  ◘Životopisy◘


Celé jméno: Cameron Michelle Diaz
Narození: 30. srpen 1972, Long Beach, California, USA
Povolání: Dnes velmi populární herečka v Hollywoodu, dříve modelka
Výška: 175 cm
Barva vlasů: přírodní blonďatá
Barva očí: modrá
Hudba: Heavy metal - Metallica, Radiohead, Led Zeppelin
Jídlo: hranolky, kaviár, cheesburger
Zvířata: kočky
Jiné: zábavu, šampaňské, pivo, černý mercedes, billiár
Koníčky: její kočka- Little Man, řízení auta, ježdění na koni, potápění
Oblíbené filmy: Color Purple, Shallow Grave, Trainspotting, Raiders of the Lost Ark
Oblíbení herci: Dermot Mulroney, Ewan McGregor, Kevin Costner, Harrison Ford, Mel Gibson, Matt Dillon
Oblíbené herečky: Holly Hunter, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Jessica Lange
Cameron vyrůstala jako běžná Američanka, tedy až na její přirozenou krásu. Její otec Emilio je původem z Kuby, je mistrem ve společnosti California Oil. Její máma Billie, která je míšenka německé, anglické a americké kultury, pracuje ve firmě zabývající se importem a exportem. Když vyrůstala byla jako mnoho jejich vrstevnic - poslouchala moderní hudbu a byla divoká. Jako náctiletá začala navštěvovat Hollywoodské párty na kterých zůstávala dlouho do rána.
A právě díky navštěvování různých večírků se potkala s Jeffem Dunasem, který ji nabídl práci pro Elite modeling agency. Ačkoliv si Cameron nejprve myslela, že je tato práce pochybná, vzala si jeho vizitku a nejprve se o této nabídce radila s rodinou a přáteli. Nakonec se v 16 letech rozhodla začít kariéru modelky.
Poté co opustila Long Beach, začala cestovat po celém světě jako modelka, začala se objevovat v mnoha různých magazínech. Ve svých 18-ti letech měla otravu alkoholem, když byla Australii. Ve 21 letech se vrátila zpět do Kalifornie a ačkoli pokračovala v práci modelky, chtěla však ještě více. V roce 1994 se zúčastnila konkurzu na malou roli ve filmu Maska "The Mask". Ačkoliv neměla naprosto žádné herecké zkušenosti, získala hlavní ženskou roli po boku komika Jima Carreyho.
Následovala další role v nízko-rozpočtových filmech jako "The Last Supper", Líbánky bez ženicha "Feeling Minnesota" kde si zahrála po boku Keanu Reevese. Najednou Cameron začala cítit, že dosáhla hereckého vrcholu. Pokračovala dále v herectví ve filmu Svatba mého nejlepšího přítele "My Best Friends Wedding", kde hraje spolu s Julií Roberts.
Krátce poté opět zasáhla stříbrné plátno filmem Extra život "A Life Less Ordinary" hrající poboku Ewana McGregora. Bohužel tento film nebyl příliš přijatý kritikou, ale skutečně Cameron nasměroval do nové věhlasné role Něco na té Mery je "There's Something About Mary", kde hrála po boku Bena Stillera a Matta Dillona. S hercem Dillonem se intimně seznámila při natáčení a tři roky spolu chodili. Také si nedávno zahrála po boku Al Pacina v Any Given Sunday a s Johnem Cusackem ve filmu V kůži Johna Malkoviche "Being John Malkovich". Také si zahrála s Drew Barrymore a Lucy Liu ve filmu Charlieho andílci "Charlie's Angels

Kam dál